Main Page
RO
Global
Local
De la începutul activității noastre, suntem conştienţi de faptul că suntem un participant în viața socială și ca atare trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru mediul în care ne desfășurăm activitatea. În conformitate cu politica de dezvoltare echilibrată, ne angajăm în mod constant într-o serie de inițiative de natură socială.

#ekologia

EKO certificat pentru Grupa Topex

În anul 2012 Remondis a acordat Grupa Topex certificatul EKO Fiabilitate pentru participarea activă la crearea în condiţii de siguranţă pentru mediu a unui sistem eficient de colectare a deşeurilor de echipamente electric şi electronice uzate, preocuparea pentru aprofundarea cunoştinţelor ecologice în rândul angajaţilor şi desfăşurarea de acţiuni în scopul creşterii gradului de conştientizare ecologică a societăţii.  

Click to see more

#wyrównywanie szans

Bicicleta Sănătoase – excursie pentru un zâmbet:-)

Grupa Topex sprijină iniţiativele care vizează egalitatea şanselor persoanelor cu dizabilităţi. Un astfel de exemplu al acestei activităţi a fost sprijinirea unei excursii organizate de asociaţia Bicicleta Sănătoasă.

Click to see more

#edukacja

Noi sprijinim tinerii inventatori

Obiectivul principal al cercului este proiectarea de vehicule cu cea mai mică rezistenţă aerodinamică care, printre altele, influenţează cantitatea de combustibil folosită de vehicul.

Click to see more

#ekologia

Grupa Topex şi designul ecologic

„Prelucrările”constituie un atelier unic cu participarea a peste 100 de artişti. Ei au un obiectiv comun – prelucrarea materialelor considerate deşeuri într-o calitate nouă designeră  şi artistică.

Click to see more